Aug 13, 2011

ಮುಕ್ತಿ...


 ಆಸೆಯ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ,
ಜೊತೆಗೆ ತವರ ಅಕ್ಕರೆಯ ಹಾರೈಕೆ  ಕರೆ ತಂದೆ...
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ.
ಆದರ್ಶ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡಿದ್ದೆ ಆ "ಸುರನಲ್ಲಿ",
ನೀನಾಗಿ ಬಂದೆ "ಅಸುರ" ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ...
  ನನ್ನಾಸೆಯ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಾಗ;
ಅದನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುತಿದ್ದೆ ನೀನಾಗ...
 ಪದೇ ಪದೇ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದೆ, ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನ,
 ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ...
ವಿಶಾದಿಸದೆ ಸಾಗಿಸಿದೆ ಮಸಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ  ದಿಬ್ಬಣವನ್ನ,
 ಅಂದು ಉಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ, ಇಟ್ಟ ಕರಿ ಬೊಟ್ಟು;
  ಇಂದಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗದ ಆ-ಕಾಯ-ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ,
 ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ...
- ಪೂರ್ಣಿಮಾ 
(ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕವನ )

Aug 11, 2011

Blooming Technology!


It’s high time to think about conservation of our amazingly exhaustible resources like water, oil, natural gas, minerals and many more which occur naturally in our environment. It gives me immense pain, when I see these resources being “over-used “and “misused”.  Scaring me to the core about the abundant wealth not being reached to our off springs! Being a layman I feel helpless in salvaging all of them, apart from following my sweet little own ways to save electricity, plastic usage and using recycled and  nature friendly products. News updates say that researches are being undertaken to retrench, reduce and reuse the valuable resources.

One thing that left me open mouthed is this little small wonder box “The Bloom Box”. Technically called as “Bloom Energy Server”, developed by a California based company broadcasted on Feb 24th 2010 CBS News program called 60 Minutes with K.R. Sridhar, CEO of Bloom Energy, an Aeronautic Engineer by profession shown walking the correspondent through the Plant.

What is Bloom Box and how it works?
Basically it is comprised of fuel cells. As per Wikipedia, Fuel cell is a device that converts chemical energy from a fuel to Electricity through a chemical reaction. These cells are said to be the building blocks of Bloom Box. Which are made into thin small square tiles as compact as 100 X 100 mm metal alloy plate with the sand and coated with green and black ink on either side.  One tile has the capacity to power a bulb. These fuel cells are stalked on to make a tower plating alloy in-between.  All these are shelved in a cabinet, which is as big as a refrigerator. Then this unit is fed with oxygen on one side and fuel on the other side. Fuel here may be generated from fossil, solar or bio gas.

Sridhar says that this single unit can power four to six houses in Asia which equals to a single home in US. He believes that this box really works simply because he had already invented a similar device for NASA, which could hold oxygen in and be used on Mars from there it just continued his invention.

How does it look like?  
How much it costs?
Mr. Sridhar almost spent a decade in shaping up this device to its present state with $400 million investment approximately. According to him it takes nearly 64 stacks of fuel cells to power a small business unit. The corporate boxes cost around $700,000 to $800,000. The plans are under process to bring down the cost to $2,000 per box sooner or later.

Who all are using it?
Mr. Sridhar proudly says that he is already having some 20 renowned customers in the list  who are using it silently. With Google as its first customer adding to the list FedEx, Walmart, Staples, Ebay and  it goes on and on. Walmart is considered to be consuming the most among all with 800 kW.

What are the advantages?
Fundamentally its emission free, thus keeping our environment clean.
Its wireless, hence it’s safe.
Least maintenance.
24/7 and 365 days supply.
Compact and saves  space.
Efficient and affordable.

As mobile phones replaced landlines, laptops with desktops, so it is the turn of large electric grid with a refrigerator sized customized power plant. Mr. Sridhar envisions about bringing this box in every home in US, Africa and Asia in 10 years down the line. Well, Great things come in small packets!

Bloom Box just made me go WOW!

References:
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2010/0222/Bloom-Box-What-is-it-and-how-does-it-work

Aug 4, 2011

H - Factor!

Last night in the freezing cold  I was even more trembling with all my  warm velvety blanket and cozy bed. As I drenched in the heavy rain that evening. Slowly, my mind started to drift with the cold breeze steadily propelling in from the corners-of-the-window, piercing into the room. Its all the English alphabets scintillating me to envisage. Wondered how these 26 letters in English are making the world go round. Just imagine world without these amazing alphabets for a minute. Its hard I know. Then went by my lucky number 8 and picked alphabet "H". It "launched me into a whole new world passed "hot" and "high."

Now that might sound a bit speculating. As I started to liberate my imagination unfold from that cozy blanket...

"H," that towering letter, looked like a bastion of hope in the alphabetic sea. Which can whisper like in "how" or lengthen the sound of "A" in "Shah," and it can even be silent in "where" and "why." "S" becomes "Shhh," "T" becomes "The," and "C" becomes "Che."

"H" does everything a letter should. It works hard for its place as the eighth letter in the alphabet. It dramatically affects any letter it comes in contact with".

 Ladder to Sky!
When I thought about its structure, it stands alone on its two strong pillars, symbolizing its endurance to withstand any situation. If you carefully observe the letter and try to fix it one above the other it turns up to a ladder! Isn't that amazing! Ladder signifies a lot. Then sky  is the limit for its purview...

Well, what goes up should also come down eventually, which is the fact and proved on this planet earth. ( Though this rule doesn't hold good in space..;)

um-mm this is my H-Factor for you. Yawn, Yawn!!! Tell me which factor are you! and very soon I was transposed to another dream world...

Inspired by http://www.yourdictionary.com/

Jun 27, 2011

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ )  ಸೊಬಗು!

 
ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ: ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ... :)


Jun 26, 2011

Jun 5, 2011

Refrigerator's Revenge!

It was perfect lazy morning, off from work, woke up late. It was the day to purge the home.

Started with soaking my "not so soiled" clothes for washing. Cleaning stuffs here and there and without my realization it was already noon by then. My stomach was growling for food. Started looking out for something in fridge which can be quickly grabbed  and munched on. Luckily found a packet of chikki (candy made out of groundnut and jaggery).  Yummy! I Crumbled a piece and very soon I was onto the last one finishing the entire 70 gms of it, which gave me some 500KCal of energy ( written on the wrapper ;). Now that I was  feeling full, so decided to work on some more and started cleaning my kitchen and cleaned entire house quickly. My sweet  lil house looked impeccably clean with  glittering white tiles. Now am induced to clean my refrigerator as well,  hey wait!said my mind ,orienting  me that am just too tired to take up that task today. Anyways it was not looking that dirty so tried to persuade myself.

As  it was already late noon it would be right thing to start cooking my lunch, so went on digging my fridge  and found some pudina (mint) leaves which looked fresh green. Thought of making some rice out of it would be apt.

The preparation began.... precisely, all i needed now is to grind pudina leaves, fresh coconut with green chillies and ginger. Apparently it was meant for one serving so I envisaged it would fit in small jar of my food processor. When I started to grind, it seemed like i had to grind in two courses. Am super bad at proportioning food stuffs. The mixture wasn't mixing well so accidentally added more water which I was suspecting. Without realizing that ,  I turned the processor on and to my surprise the gravy splashed all over the kitchen, spotting  fridge, my  lovely colorful magnetic buttons, comic magnetic stickers, white floor, white processor, white walls, I got pudina hair pack and face pack together..:) everything around turned "Green"!!!! huh! my Greenpeace magnetic sticker seemed like complimenting my task.. "go green gal", thank God i had removed off that "World Environment Day" sticker few days back, else it would also join Greenpeace's league. All my hard work  so far looked superfluous.. :(


Shrek, Kung-fu panda, Mc'doggy  (all my Mc'D's toy collection) were having fun with green paste splashed on them. My refrigerator was over whelmed, i was wondering why is he looking so joyful! He started to tease me. Saying to me that now you have to clean me as well... all my neighbors looked so clean around except me. Small  soft cushions on sofa and cot, the cute lil soft red toy sitting on the edge of my television  all were jumping in joy to see the messed up kitchen and me.

Then came my  Prince and Princess of Rangeelo Rajasthan with their sword, horses, camels and elephants hung on the windows  ran down from the hall to kitchen to my rescue from this embarrassment and clean up the kitchen. So refrigerator was successful in taking his revenge on me for leaving him uncleaned. Ah! finally ended up winning the battle against  all the mussiness around with my refrigerator by cleaning everything  all over again, befriending with him and  eventually relishing my hot pudina pulav...:)


EOD it was so much fun... ;)Jun 3, 2011

ತುಂಗಾ ತೀರದಿ...

ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವ ತರುಣಿಯರು, ತವಕದಿಂದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ತರುಣ-ತರುಣಿಯರ ಕಾಲವಿದು. ಕಲಿಯ ಘೋರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಿಗೊಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು  ನಮ್ಮನ್ನು ಘಾಡ ನಿದ್ರಯಿಂದ  ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುವುದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಬಿಡಿ. "ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೀತೆ" ಅಂದರೆ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್  ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ; "ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ"  ಅಂದರೆ  ನಿತೀಶ್ ಭರದ್ವಾಜ ಅವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರವೇ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಆವರಿಸುವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ "ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂದರೆ " ಪರಿಕ್ಷಿತ್  ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಕ್ಷಿತ್ - ವೆಂಕಟನಾಥನಾಗಿ  (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಹೆಸರು)

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ೧೦:೦೦ ಘಂಟೆ ಆಯಿತೆಂದರೆ "ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ" ನೆನಪಾಗುವದು. ಈತ್ತಿಚಿಗಿನ ಎಲ್ಲ TRP Rates ಗೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ  ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುರುಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ವೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ   ಹಾಗು  ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರವಾಹಿ ತಯಾರಿಸುವದೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ  ಸವಾಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. 

ನಾನು ಈ  ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲೊ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಯರ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುವದು. ನನ್ನ ಈಡಿ ದಿನದ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಹುಷಃ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅನಸಿಕೆ. ಕಣ್ಣಲಿ ಆನಂದ  ಭಾಷ್ಪ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವೆ.

ಹಿಂದಿನ ವಂದಿಷ್ಟು  ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟನಾಥರ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ  ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗದ ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥಹ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ  ಅದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ನೆನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿ ೨೫೦ ಕಂತುಗಳನ್ನ್ನು ಯೆಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಂನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಪೋಸ್ಟ್ಅನ್ನು ಬರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ್ರು. ಅಬ್ಬ! ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರಳು ಕಿತ್ತಿಧಾಗ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ ವೆಂಕಟನಾಥ ಇನ್ನ್ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಂತಹ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನನ್ನ ರೋದನೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವರ ಪಾಪದ ಹೆಂಡತಿಯ ಆ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಅಗಣನಿಯ. ಅವಳ ಸಂಕಟ ನನ್ನನು ಚೂರ್ ಚೂರು ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತು. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟನಾಥರನ್ನು  ತಡೆದು ಬಿಡಲೇ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ನನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣಿರಿಗೆ  ಕೊನೆ ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಯರ "ಸ್ಥಿಥಪ್ರಜ್ಞ್ಯೇಗೆ "  ನಾನು ಮಾರುಹೋಗದೆ ಇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು "ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ" ಅಂತ ಇಡಿ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲೇ ದ್ವಂದ್ವ ಆಗಿಹೂಇತು. ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಇದಾಡಿತು. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಂಥಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾಯರ ಹೃದಯ ವೈಷ್ಯಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಹರೆದಾಗ  ಆಹಾ! ಗುರುಗಳ ಅಂಥಕರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿತು.  

ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭರು  ನಮ್ಮ ಗುರುಸಾರ್ವಬಹುಮರು... 
 
 
 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು  ಕಲ್ಪತರುಗಳು...
 

 ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂಜೆ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂದು ಪಾಖಂಡಿ ಬಾಬಾ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂತಹ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ  ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ  ನೋಡಿ ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ  ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೊಳ್ಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಮಾಯವಾದದ್ದು ಉಂಟು ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ವಂದೇ ದಿನ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯ ತಂಡದ ಚಿತ್ರ : ಕೆಳಗಿರುವ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ - ಸೌರಭ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ  ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ  ಬಾಲಕ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ - ರಾಯರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಧಾರೆ. ಬಲಗಡೆಯ ಕೊನೆಯೆಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ - ವೆಂಕಟನಾಥನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ವಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ  ೨೫೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ತಂಡದವರೆಲ್ಲ ಇದರ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು.

ಈ ಧಾರವಾಹಿಯ ತಂಡದ ವಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು...
 

ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ವರ್ಣ, ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು  ಮೀರಿದವನು, ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯ ಬಾರದು. ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂದೇಹಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು.ಇನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಯಶಸ್ಸೇ ನಿದರ್ಶನ ಅನ್ನಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರವಾಗಿದೆ, ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಧಾರವಾಹಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದೆ ಇಡಿ ಮನುಕುಲದ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುತ್ತಿರಲಿ.

| ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |

May 26, 2011

आस और एहेसास |


 आस कहू या  के  कहू   एहेसास |
 सोच  सोच के रह  न जाए बस प्यास |

कल तक थी ये बंजर ज़मीन |
जो अब होगई हैं आबाद और रंगीन |

 तुम्हारी एक छुवन से हुआ एहसास यु ,
पथ्झड   में आगया हो सावन जू |

 अब तो मेहेक ने लगी ज़िन्दगी  मेरी ,
 मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबु सी |

प्यासे धरती पे बरसो तुम बनके घने बादल |
यही होती हैं मेरी आरज़ू आजकल |

तुम आओगे कभी न कभी ये आस हैं |
क्या इसका कुछ तुम्हे भी एहसास हैं ?

- पूर्णिमा  

Mar 7, 2011

ಸ್ವಾದಿಯ ಸ್ವಾದ ಸವೀಇರಿ...

ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳದಿರಬಹುದು... ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ.. :-) ಸ್ವಾದಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ಸಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಬನ್ನಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರುಶನ ಮಾಡೋಣ...

ಮಠದ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ...ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ.. ಭೂತ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ ಪರಶಿವ...
ಯಾಗ ಶಾಲೆ - ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಮದಿವೆ ಮುಂಜಿಗಳು ನಡಿಯೋ ಸ್ಥಾನ...

ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಂಟುಗಳು...

ಮಠದ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ...


ನಾಗ ಬಲಿ ಸ್ಥಾನ...

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ...


ಸೇವೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು... ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವದೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೇ? ಅದಕೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು... ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಠದ ಆವರಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೇಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಬೇಕು... ಆಚಾರ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಹೌದು...

ಇದೆ ವಾದಿರಾಜರ ಮೂಲ ವೃಂದಾವನ.. ನಮೋನ್ ನಮಃ ಗುರುಗಳೇ...

ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು


ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ...

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಳನೋಟ...

ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯರು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರು...

ದೇವರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವದು ಒಂದು ಸೇವೆನೆ...

ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು...
ಸಂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ವೇಳೆಗೆ ದೀಪೋತ್ತ್ಸವ... ಮಂಗಳಾರತಿ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಳಗುವ ಘಂಟಾನಾದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನಂದ ಭಾಸ್ಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆದ ಅನುಭ ನನಗಾಇತು... ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶಾವತಾರದ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಗಾನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವಳೇ ಧನ್ಯ... ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು... ಆಹಾ! ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠ ಹಾಗು ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾದ ಹಾಡು... ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ!!! ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದೆವು...

ನಿತ್ಯದ ಕೊನೇಯ ಪೂಜೆ ಭೂತ ಬಲಿ...

ಪ್ರಸಾದ ಚೀಲ...

ನಡೆಇರಿ ವಾದಿರಾಜರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ...ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೈಗ್ರೀವರ (ಕುದುರೆ ಕಾಲು) ಹಿಂದಿನ ಪಾದ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ವಾದಿರಾಜರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಹೈಗ್ರೀವವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಹುರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೈದ್ಯ ಮಾಡಲು...

ಸಿರಸಿ ಮಾರಿಕ್ಮ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ನೋಟ.. ವಳಗಡೆ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ... :-(

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ವಳಾಂಗಣ...

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ...

ಹುಲೇಕಲ್ ವ್ಯಸರಾಯರ ವೃಂದಾವನ...

ಕೊನೇಯದಾಗಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವೂ ಆಯಿತು ...
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೈಮನಸುಗಳೇ ಧನ್ಯ. ಆದರೆ ವಮ್ಮೆ ಆದರು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ... ಅಲ್ಲಿಯ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ...
ನನ್ನನು
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಎ೦ದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ... ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋ ಜನರಿಗೂ ದರುಶನ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸಲಿ .

- ಹರಿ ಓಂ -

Jan 20, 2011

Expiry Date!

This morning, to my serendipity a friend of mine made me realize
something which i was too least bothered about. Everything comes with an "expiry date", its so very true! Like everything comes with the price tag so does the expiry date along with that... :)

Take your job for instance, when you start feeling lazy about getting ready to start to your work place and no more things excite you there, challenge you or see your not making much difference being there, THEN realize that there is something missing, lacking and going wrong!!!! that's the signal to look out for some more exciting stuff for yourself. Yes, what you can and want to take up next is altogether a different level totally!

We get so busy and "addicted" to our day to day activities and we keep on hanging in there until we get an alarming signal that you can no more go on from there. OK let me cut it short - if you start feeling the same.. go get a life for yourself hump... :) We need challenges, different tasks unlike the conventional ones in the past.

On contrary its quite difficult to apply the same rule when it comes to relationships. You will end up in chaos! So its always better to be with a known devil than with unknown angel. But sometimes fact is stranger than fiction, it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn't - Mark Twain

Ahem! what are your expiry dates in your life? Take your call NOW track all your expiry dates!